پروفرما

پروفرما

پروفرما چیست؟ پروفرما یا پیش فاکتور سندی است که توسط فروشنده صادر می گردد و مندرجات آن شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد کالا و قیمت کل، شرایط پرداخت، زمان تحویل کالا، مدت اعتبار پروفرما، مبدا کالا است. سیاهه اولیه ای است که قبل از انجام معامله از طرف فروشنده …

پروفرما ادامه »