فرآیند واردات چگونه است؟

فرآیند واردات چگونه است؟

تعریف واردات به عمل خرید کالا از کشور خارجی و ورود آن به قلمرو گمرکی کشور مقصد واردات گفته می شود. به عبارتی کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته یا فراهم شده و از راه تجاری به کشور دیگر وارد می شوند، واردات نامیده می شوند. واردات به معنی ورود هر نوع کالایی به قلمرو …

فرآیند واردات چگونه است؟ ادامه »