واردات از کشور امارات

واردات از کشور امارات

واردات ار کشور امارات واحد پول این کشور درهم امارات است. آب و هوای امارات کویری و مسطح است. شرق کشور خنک تر است و۷۷/۰  درصد از زمین های کشور کشاورزی است. امارات متحده عربی پنجمین کشور مهاجرپذیر است و ۱۹ درصد از جمعیت آن اماراتی، ۲۳ درصد عرب و ایرانی و ۵۰ درصد از …

واردات از کشور امارات ادامه »